Steun ons en help Nederland vooruit

Congres 40: Van Mierlo keert terug

Tijdens zijn speech op de campagnebijeenkomst in Arnhem in januari kondigde Hans van Mierlo aan dat hij op korte termijn, namens de Eerste Kamerfractie, met een ‘politieke boodschap’ zou komen. Dat doet hij op dit veertigste congres in De Flint.
Aan het einde van zijn congresspeech Een reden van bestaan, die hij samen met zijn medesenatoren Aad Nuis en Jan Vis schreef, kondigt Van Mierlo zijn kandidatuur aan voor het lijsttrekkerschap voor de Tweede Kamerverkiezingen van 21 mei 1986. Het congres barst los in een minutenlang applaus.

Op ditzelfde congres wordt het nieuwe partijlogo van D’66 gepresenteerd – vanaf dit moment schrijven we D66 zónder apostrof!

Disclaimer
De stukken uit ons archief zijn in grote meerderheid afkomstig uit de privé archieven van leden. Om deze reden zijn de stukken helaas niet compleet, en zult u daarnaast ook aantekeningen van de desbetreffende leden op de stukken aantreffen.

Voor het congres

 1. Congresuitnodiging
 2. Begeleidingsbrief Congresboek over Beleidsprogramma
 3. Concept Beleidsprogramma 1985
 4. D’66 zet alles opzij voor Van Mierlo (krantenartikel)

De congresstukken

 1. Congresboek
 2. Aanvullingen Congresboek
 3. Rede van partijvoorzitter Jacob Kohnstam
 4. Congrestoespraak van fractievoorzitter Maarten Engwirda
 5. Toespraak Mr. Hans van Mierlo
 6. Contributie-regeling 1985
 7. Motie om Hans van Mierlo weer lijsttrekker van D66 te maken
 8. Vastlegging besluitvorming

Na het congres

 1. Beslispunten en actuele politieke moties aangenomen op ALV40
 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 14 en 15 juni 1985 in de Flint in Amersfoort
 3. Een knipselselectie uit dagbladen van maandag 17 juni 1985
 4. Een knipselselectie uit dagbladen van dinsdag 18 juni 1985
 5. Een knipselselectie uit dagbladen van commentaren 17-24 juni 1985
 6. Een knipselselectie uit weekbladen van 17-24 juni 1985
 7. Een knipselselectie uit dagbladen van cartoons 17-24 juni 1985

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2016