Steun ons en help Nederland vooruit

Congres 1: De oprichting

Congres 1: De oprichting

De eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van D’66 heeft plaats in de RAI. Na de val van het Kabinet-Cals moeten de ongeveer 500 aanwezige leden van de kersverse partij in twee dagen tijd een verkiezingsprogramma en een kandidatenlijst vaststellen om deel te kunnen nemen aan de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen van 15 februari 1967. Dit lukt niet.

Aan het einde van de tweede congresdag – de zaalhuur van de RAI is verlopen, de congresgangers wachten in de hal af wat er gaat gebeuren – klimt partijvoorzitter Hans van Mierlo in een kunstwerk en vraagt de aanwezigen of zij dit oprichtingscongres willen afronden op tweede of derde kerstdag.

De meerderheid stemt voor 27 december, waarna deze historische driedaagse – met succes – op ‘derde kerstdag’ in de grote zaal van Hotel Krasnapolsky in Amsterdam wordt afgerond. Van Mierlo wordt met meer dan 90 procent van de stemmen tot lijstaanvoerder van D’66 gekozen.

Disclaimer
De stukken uit ons archief zijn in grote meerderheid afkomstig uit de privé archieven van leden. Om deze reden zijn de stukken helaas niet compleet, en zult u daarnaast ook aantekeningen van de desbetreffende leden op de stukken aantreffen.

De congresstukken

  1. De partij: bestuur, structuur & organisatie
  2. Het congres: agenda, reglementen & procedures
  3. Politiek concept 1
  4. Politiek concept 2
  5. Motie afd. Voorburg e.o. 22-12-1966

Na het congres

  1. Publicatie statuten D66 in Nederlandse Staatscourant 25-4-1967

Laatst gewijzigd op 18 oktober 2016